• Home
  • Vesti
  • Održana sednica Saveta za mlade grada Leskovca

Održana sednica Saveta za mlade grada Leskovca

31. avgusta 2023. godine u sali Gradskog veća, održana je 4. redovna sednica tekućeg saziva Saveta za mlade grada Leskovca.

Navedenom prilikom prisutni članovi Saveta su diskutovali o toku realizacije Inicijative za osnivanje Omladinskog centra, razmatrali poboljšanje transparentnosti rada Saveta putem javnih internet platformi, te odlučivali o predlaganju u ime Saveta kandidata za dodelu Oktobarske nagrade grada Leskovca.

 

O nama

Kancelarija za mlade grada Leskovca formirana je 25 aprila 2009. godine i predstavlja most između mladih s jedne strane, lokalne samouprave, organizacija i institucija koje se bave mladima i resornog ministarstva s druge strane.